De eenzame en zijn hart

Toen 'k door de stad ging langs een tuinmuur zeeg
een dor blad op mijn schouder. 't Was October.
De gracht rimpelde onder 't gebroken koper
der blaren. De avondlucht was hoog en leeg.

Mijn hart, wij hebben eenzaam met elkaar
de langzame seizoenen door geloopen.
Maar dit seizoen, vriend, is zoo ijl en open:
en jouw voorzichtig kloppen is zoo zwaar.

Ik bleef dicht aan den grond. Ik greep met dorst
omlaag, zooals een wortel 't gras ingrijpt,
en 't opgezogen sap heeft jou gerijpt,
nu kun je heengaan, bonzer in mijn borst.

Jij bleef een geel en altijd bevend blad,
goddank, nu kan je vluchten uit de stad.


G. Nijhoff

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Opperweg 9
  1276 AM HUIZEN

  Werk:

  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Voorganger PKN
  Sinds 2004 ga ik 's zondags voor in een breed scala aan gemeentes. Zie de agenda


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.