Er komt een dag

Er kómt een dag, dat je weer blij kunt zijn
en dat vreugde kent, als ooit tevoren.
Ik weet het wel: nu is je ziel bevroren
en ied're vezel van je hart doet pijn.

Er kómt een dag, dat je weer zingen kunt;
dat je gezangen ver ten hemel stijgen.
Ik weet het wel: nu zal je stem nog zwijgen
omdat je God geen vreugdezangen gunt.Er kómt een dag, dat je weer kunt horen
de woorden, die God zelf je toe zal fluist'ren.
Toe, open hart en oor, om stil te luist'ren,
want ergens wacht tòch weer een hoogtepunt.

Er komt een dag, dat je weer danken kunt.
Omdat Hij tóch je hand heeft vastgehouden.
Omdat Hij alles om je heen verbouwde.
Omdat je rust vond bij je Middelpunt. 

Jelly Verwaal
Geciteerd in: Altijd een kind tekort, p.56

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Opperweg 9
  1276 AM HUIZEN

  Werk:

  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Voorganger PKN
  Sinds 2004 ga ik 's zondags voor in een breed scala aan gemeentes. Zie de agenda


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.