Gebed om heiligheid

O Jezus Christus, zachtmoedig en nederig van hart
Hoor mij aan
Bevrijd mij, Jezus...

Van het verlangen geliefd te worden;
Van het verlangen verheerlijkt te worden;
Van het verlangen geëerd te worden;
Van het verlangen geprezen te worden;
Van het verlangen verkoren te worden boven anderen;
Van het verlangen geraadpleegd te worden;
Vna het verlangen goedgekeurd te worden;

Van de angst vernederd te worden;
Van de angst een berisping te ondergaan;
Van de angst vergeten te worden;
Van de angst uitgelachen te worden;
Van de angst onrechtvaardig behandeld te worden;
Van de angst verdacht te worden.

En Jezus, verleen mij de genade om te verlangen Dat men anderen meer liefheeft dan mij,
Dat men anderen meer waardeert dan mij,
Dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik,
Dat anderen gekozen worden, en ik opzij gezet,
Dat anderen geprezen worden en ik onopgemerkt blijf,
Dat men te allen tijd aan anderen de voorkeur geeft,
Dat anderen heiliger mogen worden dan ik,
Als ik maar zo heilig wordt als nodig is.

Gepubliceerd in: WegWijs, Themanummer: 'Gebedsverhoring'. Een uitgave van de Bijbelstudiebond. Nov.-Dec. 2009, jaargang 63, nr. 6. Overgenomen van www.ilonkaterlouw.nl • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Opperweg 9
  1276 AM HUIZEN

  Werk:

  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Voorganger PKN
  Sinds 2004 ga ik 's zondags voor in een breed scala aan gemeentes. Zie de agenda


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.