Dit weet ik: dat God met mij is

Ps 56:10b
Dit weet ik,
dat God met mij is.

Soms troost God.
Soms helpt Hij.
Soms leidt Hij.
Soms is Hij een sterke rots.

Maar zo vaak, meestal gewoon, is er niets van dat alles. Is er alleen maar pijn, moeite. Geen uitweg. Valt het leven zwaar.
- Is het leven gewoon zwaar.
Moet ik weer doorgaan. Nog een dag. Nog een nacht. Nog meer tranen.
- Opgedroogde tranen.
Kan ik alleen maar weer voortgaan. Zonder hoop. Weet ik de weg niet. Is er geen vreugde, is er geen beschermer voor het kwaad om me heen. Is er alleen maar dit leven om me heen, waarin ik sta,
- zo onbeschermd en koud. alleen.
Dan is God niet mijn redder. Dan toont Hij geen weg van uitkomst.

Nog steeds. Er is maar een ding dat blijft.

God troost niet,
maar elke traan die ik laat wordt door Hem opgeschreven.
Hij helpt niet,
maar in de diepte van de put houdt Hij het wel bij mij uit.
Hij sterkt niet.
maar voelt de pijn wel door mijn lichaam trekken.
Hij steunt niet,
maar we vallen wel samen te pletter.
Hij redt niet,
maar hoort wel al mijn geschreeuw.
Hij beschermt me niet,
maar zijn ogen zien elke slag die mij raakt.
ja elke vinger die mij pijn aandoet.
Hij geeft geen kracht,
maar peilt mijn moedeloosheid als geen ander.
Hij geeft geen hoop,
maar zit naast mij in de chaos van het leven.
Hij geeft geen zin aan het leven,
Hij geeft alleen zichzelf. Hij is er.

Hij die is. JHWH is zijn naam.
Immanuel. God met ons.
De God die is, die er is,
die erbij is.

En daarin, alleen daarin, als alles wegvalt, als alle troost, hulp en redding er niet meer is.
- Dan is tenminste God er.
Er is geen hoop, geen troost, geen hulp of uitweg,
- maar God is. Alleen daarin hoop, leef ik.
Dat Hij er is.

En daarin, ja daari­n, dat Hij i­s, is Hij dan ook alles. Is Hij trooster, is Hij helper, is Hij de sterke rots, is Hij de schaduw aan mijn rechterzijde, is Hij de helper in benauwdheden, is Hij de adelaar die zijn vleugels over mij heen spreidt, is Hij kracht, is Hij redder, de wonderbare raadsman, sterke God.

En dat Hij er is in mijn leven - ja ook in mijn leven...
Dat, dat is nu genade.
Pure, rijke, onuitsprekelijke genade.

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Krijnenlaan 19
  1261 ZB Blaricum

  Werk:

  Gemeentepredikant PG Tollebeek (Noordoostpolder)
  Sinds 2015 werk ik in de gastvrije gemeente Tollebeek, www.pkn-tollebeek.nl


  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.