Wanneer ik bid

ik bid
er is geen stem uit de hemel die mij zegt of ik links of rechts moet gaan,
maar God antwoordt mij wel

ik bid
de chaos van mijn leven lost niet op in antwoorden van boven,
maar God schept wel orde

ik bid
verward en stil kniel ik aan zijn voeten en kan ik niet uit mijn woorden komen,
maar God heeft elk woord gehoord

ik bid
en weet niet wat ik God zeggen of vragen moet,
maar ik praat wel met God

ik bid
mijn gedachten dwalen af, er is geen concentratie,
maar ik ben wel in de nabijheid van God

ik bid
en God antwoordt mij zonder woorden of geluid,
maar ik heb het allemaal kunnen verstaan

ik heb gebeden
en ben zoveel vergeten te vragen aan God,
maar God heeft alle vragen reeds beantwoord

ik heb gebeden
aan zoveel voorbeden ben ik niet toe gekomen,
maar al die mensen liggen nu wel aan zijn voeten

ik heb gebeden
en had willen huilen en roepen en klagen,
maar ben alleen maar stil geweest

in de diepte van het gebed, slaat God zijn machtige armen om mij heen. Daar zijn wij samen. Hij draagt mij aan zijn hart. Daar is kracht, onuitsprekelijke kracht. Geen kracht die mijn problemen oplost, geen kracht die mij rust geeft, geen kracht die mij de weg wijst.

in de diepte van het gebed, krimp ik ineen. Blijft er van mezelf niets meer over. In de heiligheid van Gods licht heb ik als zondig mens geen bestaansrecht. Maar zie: ik leef, en ik ben daar aan zijn voeten. Ik ben geen zondig mens. Ik ben herschapen en leef in Hem. Ik ben een mens, geliefd door God. Ik mag er zijn.

in de diepte van het gebed, overweldigd en overdonderd, kan ik niet meer spreken, bidden, huilen, roepen of klagen. Mijn noden leg ik niet aan zijn voeten, voor mijn dierbaren doe ik geen voorbeden. Ik ben slechts in Gods nabijheid. Geknield aan zijn voeten, aan zijn heerlijkheid. Verstomd en verslagen.

vanuit de diepte van het gebed, kan ik alleen maar aanbidden, kan ik zijn grootheid alleen maar loven, kan ik alleen maar stil zijn. Hoef ik al mijn noden niet meer aan Hem voor te leggen, want Hij weet het toch wel. Zijn mijn noden ook niet meer belangrijk, wil ik Hem alleen maar eren en grootmaken.

ik heb gebeden. En juist daar in die stilte en verslagenheid heb ik alles kunnen uitroepen wat mij dwarszat, heeft God elke traan die ik niet liet toch opgevangen, heeft God al die onuitgesproken gebeden gehoord.

ik bid
ik weet niet wat te zeggen, geen mooie woorden of gebed, geen mooie gedachten
ik zoek slechts dat Koninkrijk van God

ik heb gebeden
en slechts dat koninkrijk van God gezocht,
en al het andere is mij bovendien geschonken

ik bid
God geeft mij geen antwoorden, bijbelsteksten of gevoel,
God geeft mij meer dan ik had durven vragen

ik heb gebeden
Mijn Vader heeft zijn armen om mij heen geslagen en mij opgenomen in zijn heerlijkheid
God heeft mij zichzelf gegeven.

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Krijnenlaan 19
  1261 ZB Blaricum

  Werk:

  Gemeentepredikant PG Tollebeek (Noordoostpolder)
  Sinds 2015 werk ik in de gastvrije gemeente Tollebeek, www.pkn-tollebeek.nl


  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.