Handelingen 4:42, Waaruit blijkt je trouw?

Gebedsweek 2011 Trouw & toegewijd

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een uis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Handelingen 4:32-35

Enkele gedachten bij Handelingen 4:32

1. Als het goed is zijn wij een gemeenschap die vervuld is van trouw, met andere woorden van Góds liefde. Maar waaruit blijkt nu concreet dat wij trouw zijn aan elkaar en elkaar liefhebben met Góds liefde?

Paulus zegt: al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, maar ik had de liefde niet. Het zou mij niet baten. Tandenknarsende vrijgevigheid, geven uit verplichting, dat is niet wat God vraagt. Het moet van binnenuit komen. Anders is je geven een inhoudsloos gebeuren.

Maar het omgekeerde is net zó waar: liefde zonder vrijgevigheid is ook inhoudsloos. Hoe geloofwaardig ben je, als je zegt dat je elkaar liefhebt, en je hecht met elkaar verbonden weet, en tegelijktijd niets voor elkaar over hebt? Je kunt niet doen alsof je een heel groot geloof hebt, dat je uit genade leeft en God en de naast liefhebt, zonder vrijgevig te zijn.

2. De vrijgevigheid van de eerste gemeente heeft betrekking op aardse en materiële zaken. Ik merk dat wij al gauw zeggen: Het hoeft niet per se in materiële dingen te liggen. Het zit hem niet alleen in geld geven. Je kunt er ook voor elkaar zijn, door een luisterend oor te bieden. Als gemeente mag je je zorgen en vreugde met elkaar delen.

Dat is 100% waar, maar tegelijkertijd is het maar een halve waarheid. Het delen van geestelijke zaken als zorg, verdriet, troost en medeleven is belangrijk. Maar onze medemens is niet enkel een geestelijke medemens. Wij zijn mensen van vlees en bloed. En we kunnen het niet maken, om slechts voor de helft van de persoon te zorgen, alsof we maar voor de helft van hem of haar houden.

Juist het delen van onze aardse bezittingen is een geestelijke zaak. Het vraagt om veel van Gods Geest en Gods liefde in ons hart. Troost en medeleven geven, is relatief makkelijk. Je kan het weggeven, zonder dat je er zelf minder van wordt. Maar als je geld en bezittingen weggeeft, heb je daarna zelf altijd minder.

Die vraagt houdt Handelingen 4 ons voor: Mag het geloof je wat kosten?

3. Richtlijnen voor onze vrijgevigheid vinden we in Góds vrijgevigheid. De eerste gemeente kenmerkte zich door trouw. De liefde voor elkaar maakte hen tot een hechte eenheid. De bron daarvan was Gods liefde die in hun hart was uitgestort. Dat mogen we niet vergeten. Daar ligt dan ook ons voorbeeld: op welke manier heeft God ons lief?

- Gods liefde is een liefde die niet alleen uit woorden bestaat. God bewéés dat hij ons liefhad, door zijn Zoon te geven. In Romeinen 5 vers 8 staat: 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' Hoe bewijst uw liefde zich?
- Gods liefde is een liefde voor zondaren. Wij kunnen onze vrijgevigheid dus niet beperken tot de kerk, ze is ook bestemd voor al die mensen die nog niet tot de kerk behoren. Als we Jezus willen navolgen, dan gaat alle armoede en ongerechtigheid in deze wereld ons aan het hart.
- Gods liefde is een liefde die hem alles koste. In 2 Korintiërs 8 vers 9 staat: 'U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.' Jezus werd arm, hoeveel mag het geloof jou kosten?

4. Als ik in Handelingen 2 en 4 lees over de eerste gemeente, bekruipt ook mij het gevoel dat dit een onhaalbaar ideaal is. Het lijkt wel op het paradijs.

God laat de wereldgeschiedenis in het paradijs beginnen. Het was maar van korte duur. In ons leven zal het nooit meer zo goed worden. Gelukkig weten we zo wel, hoe God het leven bedoeld heeft. Zo, denk ik weleens, laat God ook de geschiedenis van de kerk beginnen. Met een ideale situatie, die maar van korte duur is. Gelukkig weten we zo hoe God het kerk-zijn bedoeld heeft en hoe het op de nieuwe aarde straks zal zijn. Dat geeft troost en hoop. 

Tegelijkertijd schaam ik me voor deze gedachte. Weet u waarom? De toegang tot het paradijs is ons mensen na de zondeval ontzegt. God plaatste twee cherubs bij de ingang, met heen en weer flistende zwaarden. Het paradijs is een onbereikbaar ideaal.

Maar de toegang tot deze manier van kerk-zijn wordt ons nergens door God ontzegd. God heeft geen cherubs geplaats die ons de toegang versperren. Zó kerk zijn als de eerste gemeente in Handelingen, dat is volgens de Bijbel geen onbereikbaar ideaal. De Bijbel houdt ons juist voor, dat zó kerk-zijn, elkaar werkelijk liefhebben en trouw zijn, zonder egoïsme, mogelijk is.

Ik vrees dat er iets anders aan de hand is:
- Wij denken te klein, veels te klein van God. En verwachten te weinig van Gods Geest. Die kent geen grenzen of onbereikbare idealen.
- Wij zijn eerder bang voor wat Gods Geest ons te zeggen heeft. Wij zijn bang dat we onze claim op ons eigen leven en onze eigen spullen los moeten laten. En daarom geven we Gods Geest in ons hart soms maar weinig ruimte.

Als we ons dát bedenken, dan gaat er in ons hart een gebed groeien naar meer van Gods Geest. God verbreek ons ongeloof. God verbreek onze liefde voor onszelf en onze gehechtheid aan ons eigen bezit. God bouw uw koninkrijk in ons én door ons heen.

Wat een genade dat onze God trouw is. Hij zal onze gebeden zeker verhoren.

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda