Drie bomen*

Het grote plan
De joden zitten in Babel, in ballingschap, weggevoerd uit hun eigen land. Niets is er meer over van het ooit zo grote en machtige koninkrijk Israel. Waar is die zoon van David die voor eeuwig op de troon zou zitten? Wat komt er nu terecht van Gods plannen voor zijn volk? God lijkt hun vergeten zijn. Waren zij nog wel Gods volk? Waar is God? Maar dan spreekt God tot hun:

Jes 26:

Want Ik weet, welke plannen Ik voor u heb, luidt het woord des HEREN, plannen van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Drie Bomen

Er waren eens 3 bomen op een heuvel in het bos. De bomen waren met elkaar in gesprek over hun hoop en over hun dromen, toen de eerste boom zei: 'Op een dag, hoop ik dat ik een schatkist zal zijn. Dan zou ik gevuld worden met goud, zilver, waardevolle sieraden en ik zou versierd zijn met ingenieus houtsnijwerk. Iedereen zou mijn schoonheid zien'.

De tweede boom zei: 'Ik hoop, dat ik ooit een machtig schip zal zijn. Ik zal koningen en koninginnen over de wateren vervoeren, al zeilend op het water zal ik ze vervoeren naar de uithoeken van de wereld. Iedereen zal zich veilig in mij voelen vanwege de kracht van mij als schip, van mijn romp'.

Uiteindelijk zei de derde boom: 'Ik wil blijven groeien. Ik wil de grootste boom worden in het bos. Kaarsrecht omhoog wijzend. Mensen zullen mij zien staan op de top van deze heuvel, ze zullen mjn takken zien en ze zullen denken aan de hemelen en aan God, en hoe dicht ik daar bij ben. Ik zal de grootste boom van alle tijden zijn, en de mensen zullen me altijd herinneren.'

Na een paar jaar van bidden, dat hun dromen maar uit mochten komen, kwam er een groep houthakkers naar de bomen.

Er kwam een houthakker naar de eerste boom en zei: 'Dit ziet eruit als een sterke boom. Ik denk dat ik het hout van deze boom wel kan verkopen aan de timmerman'. En hij begon de boom om te hakken. De boom was blij, want hij wist dat de timmerman van hem een mooie schatkist zou maken.

Bij de tweede boom, zei een van de andere houthakkers: 'Deze boom ziet er ook uit als een sterke boom. Ik denk dat ik het hout hiervan wel aan de scheepswerf kan verkopen.' En de tweede boom was erg blij want het wist, dat hij nu op weg was een machtig schip te worden.

Toen de houthakkers bij de derde boom kwamen, was deze bang. Want hij wist, dat, als hij omgehakt zou worden, dit het einde van zijn dromen zou betekenen. Een van de houthakkers zei: 'ach ik heb geen speciaal plan voor mijn boom nodig, dus ik hak deze wel om en zie wel wat ik ermee ga doen.'  En hij velde de boom.

Toen de eerste boom bij de timmerman aankwam, werd van hem een voederbak voor dieren gemaakt. Hij werd geplaatst in een schuur en gevuld met wat hooi. Dit was helemaal niet waar hij voor had gebeden!

De tweede boom werd in stukken gehakt bij de scheepswerf. Er werd van hem een klein vissersbootje gemaakt. Zijn dromen van een groot machtig schip, van het vervoeren van grote koningen, waren ten einde.

De derde boom werd in enkele grote stukken gehakt en werd alleen in een donkere plaats achtergelaten.

De jaren gingen voorbij, en de bomen vergaten de dromen die ze ooit hadden gehad.

Toen, op een dag kwamen er een man en vrouw in schuur. De vrouw baarde een zoon, en ze plaatste het kleine kindje in de voederbak, dat gemaakt was van het hout van de eerste boom. De man wenste wel dat hij een echt wiegje voor het babietje had kunnen maken, maar met dit kribje moesten ze maar genoegen nemen. En de boom - die kon het belang voelen van deze grote gebeurtenis, en hij wist dat de grootste schat van alle tijden in hem lag.

Jaren later kwam er een groep mannen in het kleine vissersbootje, dat gemaakt was van de tweede boom. Een van de mannen was moe, en viel in slaap. Terwijl ze op het meer waren, kwam er een grote storm. De boom dacht dat hij niet sterk genoeg zou zijn om de mannen veilig weer aan de wal te brengen. De mannen in de boot waren ook bang, en ze wekten de slapende man. Deze stond op en riep tot de zee: Zwijg, wees stil! En de storm ging liggen en het werd stil. Op dat moment wist de boom dat het de koning der koningen in zijn boot had gedragen.

Tenslotte kwam er iemand en die nam de derde boom mee uit de donkere plaats. De boom werd door de straten gedragen en de menigte bespotte de man die het droeg. Aan het einde werd de man aan de boom genageld en werd de boom rechtop gezet, boven op een heuvel. Toen het zondag werd, realiseerde de boom zich dat hij sterk genoeg was geweest om bovenop die heuvel te staan, en dat hij zo dicht bij God was geweest als maar mogelijk was, omdat Jezus op hem gekruisigd was.

Schrijver: Anoniem

Want Ik weet, welke plannen Ik voor u heb, luidt het woord des HEREN, plannen van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.