Openbaring als toekomstvoorspelling?

Stelling:
'Openbaring is niet bedoeld om toekomstvoorspelling aan te ontlenen.'

Reactie:
'Eens'

"De Bijbel is geen glazen bol om ons te helpen in onze(!) toekomstvoorspellingen. Alsof Openbaring de Telegraaf uit 2050 is met schreeuwerige koppen, tijdbalkjes en schema's van wat ons te wachten staat. Nee, gelukkig niet!" Dat zegt theoloog Ilonka Terlouw.

"In het laatste bijbelboek gaat het enkel en alleen om dé openbaring van Jezus Christus zelf. Niet voor niets heet het boek ook Openbaring. Enkelvoud! Veel mensen spreken van 'Openbaringen', alsof het gaat om een veelheid van voorspellingen en toekomstige gebeurtenissen. Maar God gééft ons een toekomstverwáchting: Jezus komt!

Het is belangrijk dicht bij de Bijbeltekst zelf te blijven. De vraag moet zijn: Wat wil God ons zeggen? En niet: wat willen wij zo graag weten? Als ik lees over de zeven zegels, bazuinen en schalen, dan wijst dat op een heel andere indeling dan onze chronologische kijk op de tijd. Dat matcht niet en dus is het niet wijs om ónze tijdlijnen daar bovenop te leggen.

Ik zie in die drie maal zeven bijvoorbeeld een intensivering van de oordelen van God. Maar ook dat Hij het kwaad te lijf gaat. God wil ons daarmee waarschuwen en troosten. Openbaring zegt dus wel degelijk iets over de toekomst. Maar niet om ons een interessante eindtijdvisie voor te spiegelen. God wil ons aanmoedigen om trouw te zijn aan Christus.

Dat perspectief van Openbaring vergeet je gemakkelijk, als je druk bezig bent met discussies over de antichrist, het duizendjarig vrederijk of de opname van de gemeente. Grappig is, dat die laatste kreet zelfs helemaal niet terug te vinden is in het boek!

Wat laat Openbaring wel zien? Dat Gods Koninkrijk en de hemel naar ons toe komen. We krijgen de belofte van een nieuwe aarde. Daar zal Christus Gods Koninkrijk vestigen. Even kort door de bocht: Wij gaan niet naar de hemel, maar de hemel komt naar de aarde!"

Ilonka Terlouw, in: EO-Visie 43, 23 t/m29 oktober 2010

Lees ook de andere reacties op deze stelling in de rubriek Slijpsteen, EO-visie 43