Vriendschap & gebed

8 december 2006
Kernkatern Hervormde Gemeente Huizen

'Let's take some time for prayer. We zijn goede vrienden geworden, maar hebben nog niet samen gebeden. Als we naar elkaar toegroeien, groeien we ook dichter naar God toe.' - zei Ben(lanthung Yanthan) twee weken nadat we elkaar leerden kennen.

100 jaar geleden waren het nog koppensnellers, nu hebben de stammen van Noord-Oost-India (waar ik 4 maanden was) zich grotendeels bekeerd. Hun spiritualiteit wordt gekenmerkt door gebed. Zo werd mijn verjaardag bijvoorbeeld ook begonnen met een bidstond voor mij.

Vrienden worden, betekent samen bidden; met elkaar en voor elkaar.

We zitten vaak vol vragen. Soms lijkt God mijlen ver weg. We willen ons aan God toewijden, maar de dagen vliegen om met dagelijkse beslommeringen. We proberen regelmatig Bijbel te lezen, maar het komt er gewoon niet van, of het zegt ons weinig - terwijl we dat wel graag zouden willen. Waarom maakt God het ook zo lastig? Als we een praiseavond hebben lijkt God zo dichtbij, maar waar is God 'the day after'?

Alleen komen we er niet uit. Daarom heeft God ons vrienden gegeven. Christen-vrienden, die voor elkaar kunnen bidden. Hardop, met elkaar en voor elkaar bidden als basis van je dagelijkse vriendschap. Gebed geeft niet antwoord op alle vragen, maar het helpt ons wel door vele heen.

Als je samen bidt, leer je God kennen. De een spreekt hem aan als 'vader', een ander als 'vriend' of 'machtige schepper'. Je leert God kennen zoals je hem nog niet kende.

Als je samen bidt, vervliegen vele twijfels. Ze lijken niet ter zake doende. Die persoon spreekt immers tot Iemand. En die Iemand wordt om hulp, zorg en zegen gevraagd voor jouw leven.

Als je samen bidt, groeit je geloof. Je hoort je vriend spreken tot God en ziet de relatie die mogelijk is met God. Dat geeft geloof.

Als je samen bidt, wordt jouw leven in de handen van God gegeven. Daar is het veilig. Soms kan je je eigen zorgen niet aan God overgeven, maar een ander kan dat wel voor jou doen.

Liefde is...bidden voor elkaar. En een vriend heeft ten alle tijde lief (Spr. 17:17).

Wat zou je ervan zeggen, om de eerst volgende verjaardag het feest te beginnen met een bidstond voor die persoon?