Wie ben ik dat U mij vraagt?*

Misschien denk je dat er heel veel redenen zijn waarom God jou niet roept of zou roepen. Vergeet het maar, je kunt je aansluiten bij de rij.

Mozes stotterde, Davids wapenuitrusting paste voor geen meter, de vrouw van Hosea was een prostituee, Jacob was een leugenaar, Salomo was ontzettend rijk, Jezus heel arm. Abraham was te oud, Naomi was weduwe, Paulus een moordenaar, Jona liep weg voor God, Mirjam was een roddeltante, Gideon en Thomas twijfelden allebei, Jeremia was depressief en suicidaal, Elia kampte met een burn out, Simson had lang haar, Noach werd dronken, Petrus was bang voor de dood en Lazarus was dood.....

Als God mensen zou uitkiezen naar hun eigen verdiensten, dan zou niemand door Hem geroepen worden. Maar nog altijd roept God jou en mij om Hem te dienen. Satan kijkt achterom en ziet alleen onze fouten, maar als God achterom kijkt ziet Hij het kruis. Satan zegt dat je niks waard bent, Jezus zegt: 'Ja en? Ik Ben!'. Laat God aan het werk in jouw leven en Hij rekent af met al jouw beperkingen!

George Verwer