Gelijkenissen 1. overzicht

1. Overzicht van gelijkenissen in Matteüs, Marcus en Lucas
najaar 2010 / download-versie


1. Gelijkenis van de goede gaven van de vader- Matt. 7:9-11
2. Gelijkenis van het huis op de rots - Matt. 7:24-27
3. Gelijkenis van de kinderen op het marktplein - Matt. 11:16-19

Matteüs 13
4. Gelijkenis van het zaad (en de uitleg daarvan, v.18 ) - Matt. 13:3-8
5. Gelijkenis van het onkruid (en de uitleg daarvan, v.36) -Matt. 13:24-30
6. Gelijkenis van het mosterdzaad - Matt. 13:31-32
7. Gelijkenis van het zuurdesem - Matt. 13:33
8. Gelijkenis van de schat in de akker - Matt. 13:44
9. Gelijkenis van de waardevolle parel - Matt. 13:45-46
10. Gelijkenis van het sleepnet (en de uitleg daarvan, v.49) - Matt. 13:47-48
(Gelijkenis van de heer des huizes - Matt. 13:52)

Matteüs 18
11. Gelijkenis van het verloren schaap - Matt. 18:12-14
12. Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht - Matt. 18:23-35

Matteüs 20-22
13. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Matt. 20:1-16
14. Gelijkenis van de twee zonen - Matt. 21:28-32
15. Gelijkenis van de boze wijngaardiers - Matt. 21:33-46
16. Gelijkenis van de koninklijke bruiloft - Matt. 22:1-14

Matteüs 24-25
17. Gelijkenis van de getrouwe en ongetrouwe dienstknecht - Matt. 24:45-51
18. Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden - Matt. 25:1-13
19. Gelijkenis van de talenten - Matt. 24:14-30
20. Gelijkenis van de schapen en de bokken - Matt. 25:31-46

Marcus 4
* Gelijkenis van de zaaier (en de uitleg daarvan, v.13) - Marc. 4:1-8
(Gelijkenis van de kaars - Marc. 4:21
21. Gelijkenis van het groeiende zaad - Marc. 4:26-29
* Gelijkenis van het mosterdzaad - Marc. 4:30-32

Marcus 12
* Gelijkenis van de boze wijngaardiers - Marc. 12:1-12
22. Gelijkenis van de wachtende knechten - Marc. 13:34-37

Lucas 7-8
* Gelijkenis van de kinderen op de markt - Luc. 7:16-19
23. Gelijkenis van de twee schuldenaars - Luc. 7:41-43
* Gelijkenis van het zaad (en de uitleg daarvan, v.11) Luc. 8:4-8
(Gelijkenis van de kaars - Luc. 8:16-18)

Lucas 10-11
24. Gelijkenis van de barmhartige samaritaan - Luc. 10:25-37
25. Gelijkenis van de vriend te middernacht - Luc. 11:5-10
* Gelijkenis van de goede gaven van de vader - Luc. 11:11-13

Lucas 12-13
26. Gelijkenis van de rijke dwaas - Luc. 12:16-21
* Gelijkenis van de wachtende knechten - Luc. 12:35-38
* Gelijkenis van de getrouwe en ongetrouwe dienstknecht - Luc. 12:42-48
27. Gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom - Luc. 13:6-9
* Gelijkenis van het mosterdzaad - Luc. 13:18-19
* Gelijkenis van het zuurdesem - Luc. 13:20-21
(Gelijkenis van de gesloten deur - Luc. 13:24-30)

Lucas 14-15
(Gelijkenis van de genodigden op de bruiloft - Luc. 14:8-14)
28. Gelijkenis van het grote feestmaal - Luc. 14:16-24
29. Gelijkenis van de toren - Luc. 14:28-30
30. Gelijkenis van de koning ten strijde trekt - Luc. 14:31-33
(Gelijkenis van het zout - Luc. 14:34-35)

Lucas 15
* Gelijkenis van het verloren schaap - Luc. 15:4-7
31. Gelijkenis van de verloren penning - Luc. 15:8-10
32. Gelijkenis van de verloren zoon - Luc. 15:11-32

Lucas 16-20
33. Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester - Luc. 16:1-8
34. Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus - Luc. 16:19-31
35. Gelijkenis van de dienstknecht en zijn plicht - Luc. 17:7-10
36. Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter - Luc. 18:2-8
37. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar - Luc. 18:10-14
38. Gelijkenis van de tien ponden - Luc. 19:11-27
* Gelijkenis van de boze wijngaardiers - Luc. 20:9-19

* = gelijkenis is al eerder genummerd. De gelijkenis staat dus in meerdere evangelieën
(..) = deze gelijkenissen worden vaak niet als 'echte' gelijkenis gezien. Het gaat om vergelijkingen/metaforische uitspraken (er zijn er meer dan degenen die genoemd zijn) en in het geval van Luc. 14 (mogelijk) om een algemene levenswijsheid. 

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda