Observatie van een Bijbeltekst

Observatie van een tekst:
Lees met pen in de hand de bijbeltekst en streep alles aan wat je opvalt, weet, niet weet, wilt weten, moeilijk vindt etc.

1. Noteer en onderstreep wat je opvalt in de tekst

! dingen die je opvallen of aanspreken, onverwacht zijn
? dingen die je niet begrijpt
* dingen of woorden die je moet nazoeken
 dingen de je leuk vindt
  dingen die je niet leuk vindt

2. Stel alle www-vragen

wie  wie spreekt er / over wie gaat het / welke personen zijn er in het spel
wat   wat gebeurd er / welke gebeurtenissen / wat is het thema van de tekst
waar  waar speelt het zich af / verandert dat in de tekst
waarom worden er redenen gegeven
waartoe wat is het doel van de tekst 
wanneer wanneer spelen de gebeurtenissen zich af
hoe  hoe worden de dingen gezegd / waarom zo

3. Markeer signaalwoorden, zodat je doorhebt wat er in de tekst gebeurt

want  er volgt een reden
omdat  er volgt een reden
daarom  geeft gevolg aan
sinds  tijdsbepaling
zodat  gevolg
maar  tegenstelling
dus  conclusie

4. Zijn er verbanden in de tekst tussen zinnen en woorden aan te wijzen?

herhalingen  van bepaalde woorden, namen, elementen, thema's?
contrasten tussen personen, gebeurtenissen in de tekst?
gevolgen oorzaak-gevolg relaties? Wat is de oorzaak, wat het gevolg?
gedachten wat zijn hoofdgedachten van de tekst
opsommingen zijn er opsommingen in de tekst? wat is het doel?
tijd zijn er gedeelten tekst die zich in dezelfde tijd afspelen? Is er een opvolging van gebeurtenissen in tijd?

5. Welke verzen/zinnen horen bij elkaar en waarom?

paragrafen  kun je de tekst in paragrafen indelen? Op grond waarvan dan? waarin verschillen de paragrafen van elkaar?
thema  wat is het thema van een paragraaf?


 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda