Openbaring (2) - verwerking

Samenvatting lezing 'Openbaring (1) - Introductie'
Samenvatting en Gespreksvragen


Bijbellezen: OIA-methode
Observatie -
Gewoon lezen! Wat staat er? Welke beelden? Herhalingen? Context? Wat valt op? Gehele tekst lezen en herlezen. Blijven herlezen.
Interpretatie - Interpretatie van de tekst! Wat betekent het? Het gaat om interpretatie op grond van de tekst/observatie, niet op grond van wat je van een ander gehoord hebt. Als de interpretatie niet overeenkomt met de observatie, dan de intepretatie bijstellen, niet de observatie links laten liggen. En: blijven observeren, herlezen van de tekst, om zo je interpretatie al meer te verfijnen en bij te stellen.
Applicatie - Toepassen op je eigen leven. De bijbel is niet een informatief boekje, maar is Gods Woord dat altijd relevantie heeft voor ons leven nu!

Openbaring 1:
Gods woord → Jezus → Engel → Johannes → Ons
 → Jezus is de weg tot de Vader / Gods Woord komt tot ons via Christus
 
Openbaring van Jezus Christus!
→ Centrale rol van Jezus. Openbaring is geschreven aan de Gemeente. Christus is hun focus.
→ Openbaring toont Jezus als degene die ogv zijn kruisdood en opstanding de autoriteit heeft om mensen te redden

Openbaring van 'wat spoedig moet gebeuren'
 = Jezus' komst (1:7, 22:6,7)
→ We verwachten niet allerlei gebeurtenissen, we verwachten allereerst Jezus zelf

Wat spoedig moet gebeuren
= Jezus' komst = nieuwe werkelijkheid → geeft troost/uitzicht wanneer het moeilijk is
 → betekent opdracht voor het leven nu, want de tijd is nabij!

Zalig die de woorden van deze profetie doet, want de tijd is nabij
→ Openbaring is geen 'toekomstvoorspelling', maar profetie = opdracht aan de gemeente
→ Omdat Jezus' komst nabij is, is het nu de tijd om Hem na te volgen

Het gaat om God, het draait om Jezus

Vragen en stellingen voor groepsgesprekken 
Er worden hier een aantal opties gegeven voor bespreking in groepen. Het beste kunt u als groep een keuze maken welke insteek voor de bespreking u het meest aanspreekt. De tijd zal mogelijk tekort schieten om alle vragen te behandelen.

Reflectie op Openbaring
In het kerkblad werd een tweetal vragen gesteld. Bespreek deze met elkaar. Hoe dacht u daar vooraf over? Denkt u er nu anders over dan voor de lezing?
1) Wat is het thema en doel van het bijbelboek Openbaring?
2) Wat voor gedachten en gevoelens heeft u bij dit bijbelboek?

Bespreek in aansluiting daarop
3) Wat waren voor u de belangrijkste (leer)punten uit de lezing? Wat heeft u aangesproken? Wat neemt u ervan mee?
4) Waar blijven voor u de grootste vragen liggen?

Persoonlijke Toepassing
In  vers 3 wordt Jezus beschreven als 1) de getrouwe getuige, 2) de eerstgeborene der doden, 3) de overste van de koningen der aarde.
5) Welke opdrachten en beloften/bemoedigingen liggen in deze beschrijving van Jezus voor ons als christenen die Jezus willen navolgen?
6) Hoe krijgen deze beloften en opdrachten vorm en gestalte in uw eigen leven?
7) Hoe kijkt u aan tegen de wereld om u heen, wetende dat Jezus de 'overste van de koningen der aarde' is?

In vers 6 wordt verteld dat Jezus ons tot koningen en priesters voor God de Vader heeft gemaakt. Daarmee krijgen wij door het verzoenend werk van Jezus dezelfde posities als Jezus zelf: koning en priester.
8) Hoe zijn wij in dit leven koningen voor God? Op wat voor manier was Christus koning? Welk voorbeeld geeft dit ons? Tip: Welke rol speelt gebed hierin?
9) Hoe zijn wij in dit leven priesters voor God? Welke functie vervuld een priester? Hoe kunt u dat toepassen op uw eigen leven? Hoe kunt u aan deze positie meer invulling geven in uw leven?

Vers 7 spreekt over de komst van Christus. Reeds meerdere malen werd gesproken over wat spoedig moet gebeuren. Ook het slot legt daar de nadruk op: zie, Ik kom spoedig.
10) Welke rol speelt de komst van Christus voor uw persoonlijke geloof? Wat voegt het aan uw geloof toe? Het is een klassieke vraag, maar wel een goede: Stel dat Jezus a.s. maandagmorgen om 9.00 terug zou komen, wat zou u dan nu aan uw huidige leven veranderen? Of zou u niets veranderen? Hoe zou u vanuit die wetenschap de kerkdiensten a.s. zondag beleven?

Stellingen voor discussie
Bespreek met elkaar de volgende stellingen:
11) Pas als je een goede visie op de toekomst hebt kun je als christen nu goed leven.
12) Boeken als die van Tim laHaye (De laatste Bazuin) kun je maar beter in het geheel niet lezen, want ze vormen een blokkade om Openbaring zelf nog onbevooroordeeld te lezen.
13) De tweede komst van Jezus is veel minder belangrijk dan zijn eerste komst.

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda