Openbaring (3) - structuur

Structuur van Openbaring
De structuur is overzichtelijker weer te geven in een gewoon tekstdocument en is daarom niet rechtsstreeks zichtbaar op de site. Open voor een overzicht van de structuur van Openbaring de pfd-file.

Toelichting op de structuur van Openbaring
In de inleiding en het slot van Openbaring worden de christenen opgeroepen de woorden van profetie te doen: Aan Jezus vast te houden, omdat dat ons tot zaligheid zal leiden. Dit is zogezegd het voorwoord en nawoord van Openbaring.

Voorwoord (H1)

Nawoord (H22)

De inhoud van het Bijbelboek Openbaring sluit logischerwijs exact aan bij het voor- en nawoord. Het begint met een tekening van Jezus als rechter over zijn gemeente. In de zendbrieven wordt uitgebreid uiteengezet hoe Jezus zijn gemeente ziet en belangrijker nog: Hoe hij het wil zien. Telkens wordt daar gezegd: Wie overwint, wie vast blijft houden aan mij, die zal gezegend worden. Alle beloftes die hier gedaan worden, die gaan in Op 21 in vervulling, op de nieuwe hemel en aarde.

Zo is wederom duidelijk dat Openbaring hierop gericht is: Op Jezus die degene is die kan redden. Het is een woord van troost en hoop, dat een ieder die aan Jezus vast blijft houden, deze geweldige toekomst te wachten staat.

Voorwoord 

    Jezus temidden van Zijn gemeente
    Zendbrieven
        
   
Nieuwe Hemel en aarde

Nawoord

Daar tussenin speelt zich natuurlijk nog het een en ander af. Dat middenstuk zet in met het hemels troonvisioen uit H4-5. Daar staat heel duidelijk Gód op de voorgrond, die Zijn plannen met de wereld zal verwerkelijken dóor Christus. God is degene die op de troon zit, en daarmee alle heerschappij over deze schepping heeft, en die heerschappij ook uitoefenen zal. Dat betekent dat Hij het kwaad zal overwinnen, en dat zo zijn Rijk werkelijkheid zal worden, ín Christus.

Dat rijk is niets anders dan het rijk dat de gemeente ook in het vooruitzicht wordt gesteld. Alleen zit daar wel het Gods toorn en het oordeel tussen.

Velen denken daaraan als ze aan Openbaring denken: aan de vele oordelen. Er wordt gesproken van 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. Toch is dit dus niet de blikrichting van Openbaring. De blikrichting, ook van de oordelen, is de nieuwe werkelijkheid. Het voor- en nawoord van Openbaring roept ons dan ook op Jezus na te volgen, zodat we de zegen (en niet het daaraan voorafgaande oordeel) van dat komende rijk zullen ontvangen.

Voorwoord 

    Jezus temidden van Zijn gemeente
    Zendbrieven 

        Hemels troongezicht:
        God zit op de troon / Lam opent de boekrol
       
   7 zegels, geopend door het lam
               7 bazuinen, door engelen die voor God staan
                   7 schalen, door engelen uitgegoten
        (komst Christus) 

    Nieuwe Hemel en aarde / Nieuw Jeruzalem

Nawoord

Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over al die hoofdstukken waarin alle oordelen beschreven worden. Wat is het kwaad? Hoe denkt God over het kwaad? Zoals er in de zendbrieven duidelijk wordt hoe Jezus over zijn gemeente denkt, wordt in hoofdstukken met de oordelen ook duidelijk hoe God over Zijn schepping, Zijn wereld denkt. Er wordt uiteengezet wat het kwaad is. Er zijn verschillende groepen die daar een rol spelen: De ongelovigen, de satan, de anti-christ. En we zien aan het eind van deze hoofdstukken dan ook - bij de terugkomst van Jezus, dat al deze partijen veroordeeld worden. Eén voor éen worden ze in het vuur geworpen (H17, 18, 19, 20). De gelovigen daarentegen ontvangen het loon: De nieuwe hemel en aarde (H21).

N.B.
Het mag wel duidelijk zijn, dat Openbaring weinig van doen heeft met veel populaire schema's, of visies. Iedereen heeft het over 'de opname van de gemeente'. Maar we moeten erkennen, het is een simpele observatie, dat de term als dusdanig in het geheel niet voorkomt in Openbaring. Vervolgens wordt er vaak gesproken over 7 jaar 'Grote Verdrukking'. Echter, slechts tussen de 6e en 7e bazuin wordt gesproken over tweemaal drie en een half jaar. Daar wordt de term 'Grote Verdrukking' verder niet gebruikt. Daarentegen wordt er tussen zegel 6 en 7 wel gesproken over de 'grote verdrukking', maar dan als verwijzing naar de moeilijke gebeurtenissen en niet naar een afgesloten periode van 7 jaar 'Grote Verdrukking'. Zomaar wat opmerkingen. Conclusie: begin dus bij observatie van de tekst - dat leidt tot een veel vruchtbaardere interpretatie.

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda