Bidt om de Geest des Heren

Bidt, broeders en zusters, om de Geest des Heren,
Bidt om zijn tomeloos geweld!
Bidt dat zijn vlammen weer verteren
Al wat zich tegen Christus stelt.
Bidt, dat Gods wind met wilde vlagen
In onze dorre tuinen stoeit.
Bidt broeders en zusters, bidt zonder vertragen
Bidt dat nieuw leven weer ontbloeit.
Bidt voor uzelf, bidt voor de ander,
Bidt om meer eenheid in de kerk.
Bidt voor de noden van elkander,
Bidt om de voortgang van zijn werk.
Bidt dat de wereld wordt gezuiverd
Van alle hartstocht alle haat.
Bidt dat Gods adem ons doorhuivert,
Zodat ons hart weer branden gaat.
Bidt, broeders en zusters, dat de Heer het wonder
Hernieuwen zal: het Pinksterfeest!
Bidt broeders en zusters....! Want wij sterven
Zonder de levenskrachten van Gods Geest.
 

Anton B. Lam, in: Feest van vuur en wind

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Krijnenlaan 19
  1261 ZB Blaricum

  Werk:

  Gemeentepredikant PG Tollebeek (Noordoostpolder)
  Sinds 2015 werk ik in de gastvrije gemeente Tollebeek, www.pkn-tollebeek.nl


  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.