Levensgang

Hoe keer je weer terug in het leven
als het leven zich tegen jou heeft gekeerd?
Hoe keer je weer terug in het leven
als deze grote afkeer tegen het leven in je leeft?
Welke schoonheid heeft zij nog te bieden,
wat drijft het leven om als maar voort te gaan?
Hoe keer ik mij om
terug naar dit bestaan?

De luide schreeuw naar de dood weerklinkt aan alle kanten
Zij vervaagt uiteindelijk
De echo verstomt
Nog roepend
is de schreeuw in de stilte verdwenen

Je keert terug in het leven
ondanks dat het zich tegen je blijft keren
Je keert terug in het leven
samen met de grote afkeer tegen het leven in je
Zij heeft geen schoonheid te bieden;
het leven gaat rusteloos voort
Zo keer ik mij om,
terug naar dit bestaan

De worstelende pijn wil je in het niet doen verdwijnen
Uiteindelijk verdwijn je ook
in dit nieuwe leven
Nog vol strijd
is de pijn afgegleden in de gang van het dagelijks ritme

Ik ben terug gekeerd in het leven,
dat vervloekte leven dat zich tegen mij keert
Ik ben terug gekeerd in het leven;
de afkeer tegen het leven heb ik niet achter mij kunnen laten
Het leven blijft mij zichzelf aanbieden,
zij gaat van kracht tot kracht steeds voort
Zo ben ik omgekeerd,
terug naar dit bestaan

Geschapen uit de verkilde tranen van het gebeurde is een hart
omgeploegd met herinnering
besproeid met tranen
Nog ploegend
brengt dit nieuwe hart ongewild weer vruchten voort

Je bent terug gekeerd in het leven,
leven dat zich tegen jouw dood keerde
Je bent terug gekeerd in het leven,
het leven heeft zich van jou niet kunnen afkeren
Zij vecht ervoor je haar schoonheid te laten zien
Al voortgaande begeleid het leven je naar het einde toe
Zo ben je bekeerd,
terug naar een ander bestaan

Ik wil terug
Maar toch weet je
Nooit, nooit keer ik meer terug

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Krijnenlaan 19
  1261 ZB Blaricum

  Werk:

  Gemeentepredikant PG Tollebeek (Noordoostpolder)
  Sinds 2015 werk ik in de gastvrije gemeente Tollebeek, www.pkn-tollebeek.nl


  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.