Muziek

Omdat Hij leeft...Kernachtige woorden die precies zeggen waar het op aan komt. Woorden waar ik me al vaak aan heb vastgegrepen. Omdat Hij leeft.

De Engelse woorden zijn een rode draad door mijn leven heen geworden: Because He lives, I can face tomorrow. Ik weet niet wat de dag van morgen me te bieden heeft. Ik weet wel dat het niet meevalt. Soms lijkt het ook helemaal niet zinvol om nog door te gaan. Dan vraag ik me af waarvoor ik het allemaal doe. De tijd vliegt, de dagen lijken je door de vingers te glippen. Je zoekt met hart en ziel naar God, maar soms kan je niet voorkomen dat je ook zo vol twijfels bent.

En toch! Toch...Hij leeft! Daar ligt het geheim om te kunnen leven. Ik weet niet hoe, en toch proef ik dat daar de kern ligt van alles wat dit leven zin geeft. Dat Hij leeft maakt een einde aan tijd, het geeft hoop op eeuwigheid. Zijn overwinning verzekert me dat er zoiets als leven bestaat te midden van alles dat soms zo zinloos lijkt, dat teleurstelt, dat vermoeit, dat pijn doet, dat dood gaat. Ja, Hij leeft!

Maar ik heb het soms zo hard nodig, om dat dan ook uit te zingen. Om die woorden weer te horen, en nog een keer...en nog maar een keer...

En niet alleen dit lied, maar zo zijn er enkele hymns, met soms zulke simpele woorden, die alles zeggen wat er maar te zeggen valt. Ze hebben de eeuwen niet voor niets overleefd. En als ik het niet zelf zingen kan, dan zit ik gewoon even achterover en laat ik mezelf even meeslepen door de muziek. Om zo even te kunnen wegzinken in de waarheid is een ware weldaad.

Tegen deze achtergrond is er een tweede groep liederen op deze site te vinden, allerminst hymns met grote woorden. Maar liederen die elk op hun eigen wijze de vinger op de zere plek leggen: Bij al die situaties in het leven waar het leven niet zo mooi is. Maar juist dat is de plek waar we de waarheid het hardst nodig hebben: dat Hij leeft!

 • CV

  Ilonka Terlouw
  06-40280775
  ilonka_terlouw@hotmail.com

  Woonadres:
  Krijnenlaan 19
  1261 ZB Blaricum

  Werk:

  Gemeentepredikant PG Tollebeek (Noordoostpolder)
  Sinds 2015 werk ik in de gastvrije gemeente Tollebeek, www.pkn-tollebeek.nl


  Promovenda Praktische Theologie | Gepromoveerd op 15 januari 2015
  Aan de Protestantse Theologische Universiteit Onderzoeksvraag: Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?


  Spreken / Workshops
  In juni 2010 schreef ik samen met Tiemen Westerduin het boekje Geloven in Seks. Ik geef graag workshops aan jongeren en ouderen over seksualiteit en relaties. Maar ook voor allerhande andere onderwerpen kun je me vragen.