Preken

Laatst zat ik met een oud studiegenoot lekker aan de cappucino in het Grand Cafe op de Uithof. Natuurlijk gingen de gesprekken vooral over theologie en het predikantenwerk. En toen vroeg hij 'wat is je doel met preken?' Heel niet zo'n vreemde vraag, maar toch onder woorden brengen wat en waarom ik preek...

Preken... dat vind ik heel zo eenvoudig niet. Wie ben ik? En wat heb ik dan te zeggen? Wie ben ik dat ik iets te melden heb dat relevant is voor zoveel mensen die daar in de kerk zitten? Wat weet ik nou van God en van het geloof en van het leven...?

Toch kan ik ook niet niet preken. Hoe kan ik mijn mond houden over deze God van Abraham, Isaak en Jakob, bij wie ik alles heb gevonden wat het leven de moeite waard maakt? Dat is ergens roeping: dat ik niet kan stoppen. Want er brandt iets in mijn hart en daar kan ik niet van los komen, en dat kan ik niet voor me houden. Ik weet niet of ik altijd recht spreek van God, maar ik weet wel dat er een God is waar over gesproken moet worden.

Daarom hoop ik ook altijd dat een kerkdienst daar toe mag leiden, dat mensen God ontmoeten. Daar wil ik mezelf dan ook mijn tijd voor geven: om een goede liturgie te maken, met liederen die goed op elkaar afgestemd zijn, woorden die passen op de plek waar ze gesproken zullen worden. En dat alles met het doel dat, soms in een lied, soms in een woord van bemoediging, soms in het gebed of soms in de handdruk na afloop van de dienst iemand zomaar God zal ontmoeten. Want als u zelf God ontmoet daar op zondagochtend, dan maakt het niet meer zoveel uit wat ik precies heb gezegd. Gods genade is zoveel groter en rijker, daar valt alles wat ik te zeggen heb sowieso bij in het niet.

Maar als ik dan toch wat zeg, dan hoop ik vooral dat ik de Bijbeltekst die die ochtend centraal staat kan laten spreken, tot leven kan laten brengen. Telkens weer merk ik dat ik zelf zoveel vreugde en kracht vind als ik bezig ben met de Bijbel. Als ik de Bijbel bestudeer dan wordt God al concreter, dan komt God al meer tot leven, dan is God niet langer 'grond van het bestaan', maar Schepper van de mens, dan is God niet 'bron van het goede' maar Hij die Abraham zegent, dan is God niet een of andere 'eeuwige levenskracht', maar de Vader van Christus door wie wij toegang tot eeuwig leven hebben. In de confrontatie met de Bijbel komt God tot leven en ik.

En daar wil ik u iets van laten proeven. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die het waard zijn dat zij God ontmoeten in hun leven. Als ik psalm 8 lees, dan lees ik dat God de mensen met glans en glorie heeft gemaakt, ja bijna goddelijk. Mensen zijn mooi, maar ik weet zeker dat we pas door de ontmoeting met God zullen schitteren. 
 

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda